Иван Марков
Заместник-председател и Съдружник
ivan.markov@penkov-markov.eu

Адв. Иван Марков има дългогодишен опит в областите сливане и придобиване, банково и финансово право, застрахователно право, концесии. Адв. Марков изпълнява водеща роля в предоставянето на правни консултации и представителството на корпоративни клиенти, включително кредитни институции и пенсионни фондове, във връзка със структурирането и изпълнението на комплексни преструктурирания, сливания, отделяния и придобивания, както и по въпросите, свързани с търговията с акцизни стоки.

 

Предоставя правни съвети също и по отношение на законовите и регулаторните изисквания, придобиването на лицензи и разрешителни във връзка с банковата, застрахователната и пенсионноосигурителната дейност. Адв. Марков е един от водещите експерти в екипа, консултирал най-голямата сделка за сливания и придобивания на българския енергиен пазар за 2018-2020 г. (и за последните 10 години).

Прочети повече

Награди

Публикации:

• Защита на сделките при неплатежоспособност,  Lega InterConsult News, брой 33-34, 2012 г.

• Валидно ли е плащане, извършено от несъстоятелен длъжник?, Lega InterConsult News, брой 31-32, 2011 г.

• Офсетни споразумения при обществените поръчки, Lega InterConsult News, брой 21, 2006 г.

• Обжалване на решението за откриване на  производство по несъстоятелност, Lega InterConsult News, брой 17, 2005 г.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Пенков, Марков и партньори, адвокат от 1990 г.

  Министерство на външноикономическите отношения – правен съветник, 1984 г. – 1990 г.

  Софийски районен съд – съдебен изпълнител, 1983 г. – 1984 г.

  Софийски градски съд – стажант-съдия, 1982 г. – 1983 г.

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по право, 1982 г.

 • Членства

  Адвокатска колегия – Плевен

  Член на УС на Канадска Търговска Камара в България, от 2023 г.

 • Езици

  Английски език

  Френски език