Ана Кръстева
Адвокат, Представител по индустриална собственост
ana.krusteva@penkov-markov.eu

Адв. Ана Кръстева, отличена от издания като Legal 500, практикува в областта на интелектуалната собственост като професионален представител както пред Патентното ведомство на Република България, така и пред Службата на Европейския съюз за Интелектуална Собственост (EUIPO).

 

Специализира в сферата на технологичното, медийно и телекомуникационно право (TMT) и нормативно съответствие. Ана Кръстева е отличена от World Bank Group, “Doing business” за 2021 и 2020 г. Съдействала е за въвеждането на курса "CopyrightX" на университета Харвард в България.

Прочети повече

Награди

Публикации:

• Някои правни аспекти на NFT и uNFT, 2022 г.

• Какво е Whistleblowing според Европейския съюз? В съавторство с Асен Апостолов, PM&P Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

• „Предпоследно“ – относно правното положение на заповедите на министъра на здравеопазването по време на ковид, „Актуално“, 2020 г.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Пенков, Марков и партньори – стажант,  2016 г.- 2019 г.; юрист - 2019 г. – 2021 г.; адвокат, от 2021 г.

  Изкуствен интелект и права на интелектуална собственост. Защита на бизнеса с технологии за изкуствен интелект, Служба на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост, 2023 г.

  Представител по индустриална собственост, Патентно ведомство, от 2022 г.

  Професионален представител, Служба на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост, от 2022 г.

  Обучение по антикорупция и съответствие и сертифициране по Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ и Закона за борба с подкупите на Обединеното кралство FLI, 2019 г.

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по право, 2018 г.

  Национална търговско-банкова гимназия, Банково дело, 2013 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  Английски език

  • Френски език