17-05-2024
Ключова победа за Енерджи МТ в първото дело по REMIT в България

С гордост съобщаваме, че нашата адвокатска кантора постигна ключова победа в първия случай, свързан с налагане на санкции по Регламент на ЕС относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Регламент № 1227/2011 - REMIT).

 

 

През ноември 2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) след проведено разследване на пазарното поведение на шест участника на пазара, включително нашият клиент Енерджи МТ, счете, че са били извършени нарушения на чл. 5 от REMIT и наложи санкции за манипулиране на пазара на електроенергия. Това беше първото по вида си решение в България, което стана значителен прецедент за енергийния пазар.

 

 

Нашият клиент, Енерджи МТ, водещ български търговец на електроенергия, беше една от санкционираните страни по това решение. Екипът на PMP, включващ Атанас Вълов, ръководител на практиката по процесуално представителство в адвокатската кантора, и Николай Войнов, ръководител на работната група по „Енергетика и околна среда“, подготвиха подробна и мотивирана жалба и представляваха Енерджи МТ в откритите заседания.

 

 

През октомври 2023 г. първоинстанционният съд постанови, че решението на КЕВР за налагане на санкция по REMIT на нашия клиент е незаконосъобразно. Съдебният състав напълно прие нашите аргументи, че КЕВР не извършила валидна квалификация на твърдените нарушения, като сподели защитаваната от нас теза, че е невъзможно едно и също поведение да бъде едновременно опит и завършена пазарна манипулация, както и че органът в противоречие със задълженията си не е направил разграничение между различните предполагаеми нарушения.

 

 

КЕВР обжалва първоинстанционното решение пред Върховния административен съд, който с Решение № 5741/13.05.2024 по дело № 12005/2023 напълно потвърди решението на първа инстанция и отмени необоснования акт на КЕВР по отношение на нашия клиент.

 

 

В решението на ВАС съдебният състав е извършил задълбочено разглеждане на повдигнатите правни аргументи относно значимостта на ясните и точни квалификации на предполагаемите пазарни нарушения по REMIT, което е от съществено значение за осигуряване правото на защита на санкционираните лица  и за правилното прилагане на действащите регламенти на ЕС.

 

 

Връзка към решението на уебсайта на Върховния административен съд:

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2337608&code=vas&guid=1360577773