logo-right

Успешно Приключване на продажбата на бизнеса на ЧЕЗ в България

main_picture

28 Юли 2021

"Пенков, Марков и партньори" успешно консултираха CEZ a.s. за Приключването на продажбата на седем дъщерни дружества на чешката енергийна група ЧЕЗ в България на Еврохолд за 335 млн. евро. Сделката е най -голямата сделка в българския енергиен сектор за последните 17 години и една от големите енергийни сделки в региона на ЦИЕ.

В резултат на сделката, Еврохолд, чрез изцяло притежаваното от него Ийстърн Юръпиън Електрик Кампъни, придоби 67% дял в ЧЕЗ Разпределение България – най – голямото електроразпределително дружество в България (с 40% пазарен дял) и ЧЕЗ Електро България - най -големият доставчик на електроенергия в България, в допълнение към 100% от капитала на ЧЕЗ Трейд България - най -големият търговец на електроенергия в България. Други придобити активи включват компания за ИТ услуги ЧЕЗ ИКТ България, соларен парк Фри Енерджи Проджект Орешец, електроцентрала на биомаса Бара Груп и ЧЕЗ България, координатор на дружествата на ЧЕЗ Груп в България.

Успешното приключване беше предшествано от дълъг и сложен процес на получаване на необходимите регулаторни одобрения от българските регулатори. Като първа стъпка, сделката окончателно беше одобрена през ноември 2020 г. от Комисията за защита на конкуренцията след дълга и изключително сложна процедура пред регулатора. След това, през януари 2021 г., Комисията за енергийно и водно регулиране разреши сделката, като процедурата е първата по чл. 21, ал. 1, т. 23а от Закона за енергетиката, съгласно която регулаторът разрешава сделки за разпореждане с акции, представляващи повече от 20% от капитала на дружества, осъществяващи лицензионни дейности за пренос и разпределение на електроенергия, топлинна енергия или природен газ, с оглед за гарантиране на сигурността на доставките, защита на националната сигурност и обществения ред.

Самото Приключване се състоя на 27.07.2021 г. едновременно в Прага и София, в офиса на ПМ§П.

Екипът на ПМ§П включва Председателя и Старши съдружник Владимир Пенков, Николай Цветанов – Управляващ съдружник, който ръководи лично целия процес от страна на продажбите, Иван Марков - съдружник, старши адвокатите Смилена Хрусанова и Николай Войнов и адвокатите Борис Лазаров, Асен Апостолов и Иво Николчев.