logo-right

Иван Марков

Съдружник

 
Правни сфери
 

Г-н Марков има многогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като дружествено право, търговски договори, банково и финансово право, регулаторни разрешения, застрахователно право, сливания и придобивания, концесии, финансови проекти и свързаните с тях обезпечения


Проекти
 

Г-н Марков е бил част от екипа на PM&P, участвал в предоставянето на правни съвети и консултации в следните по-важни проекти: Инвестиционни проекти: Г-н Марков е част от екипа, консултирал Coca-Cola Hellenic Bottling Company във връзка със създаването на 9 дъщерни дружества и сливането им, както и при придобиването на Минерални води Банкя; Cable & Wireless при изграждането на първия мобилен оператор РТК; TBI Group при инвестирането в  застрахователни, и пенсионно-осигурителни компании и създаването и придобиването на финансови институции (Булстрад, Булстрад Живот, Булстрад Здраве, ПОК Доверие, Ти Би Ай Инвест, Ти Би Ай Асет Мениджмънт); компании от групата на Vienna Insurance Group; Carrefour при строителството и комерсиализирането на търговски център. Приватизации, придобивания и преструктуриране: Г-н Марков е сред участниците в екипа и лично е проявил находчивост и творчество в консултирането и преговорите при приватизацията на Загорка от Heineken; на ОББ от EBRD и Oppenheimer & Co и от National Bank of Greece; на Telefonica при участие в приватизацията на БТК; на Gallaher при участие в приватизацията на Булгартабак; на Евробанк от Piraeus Bank; на БТК от Advent Imternational и от AIG; на  НЛБ Банка от Kardan; част от екипа на PM&P в консорциума с PriceWaterhouseCoopers, съветващ правителството при приватизацията на Български речен флот и Български морски флот. Концесии: Г-н Марков е част от екипа, съветвал Oiltanking, за складовия терминал на пристанище Варна-Запад; O.TEL.O, за дейността на Global Mobile Telecommunication System IRIDIUM; MSF-Lena-Somague, за концесията на автомагистрала Тракия. Проектно финансиране: Г-н Марков е бил част от екипа, консултирал EBRD при инвестиционно кредитиране на Данон Сердика, Целхарт, Астера, Домейн Бояр, Балканфарма, на Credit Suisse, на Landesbank Baden-Württemberg

 

Публикации
 

  • Обжалване на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност – Lega InterConsult News, брой 17, 2005
  • Офсетни споразумения при обществените поръчки - Lega InterConsult News, брой 21, 2006
  • Валидно ли е плащане, извършено от несъстоятелен длъжник ? - Lega InterConsult News, брой 31-32, 2012
  • Защита на сделките при неплатежоспособност поръчки - Lega InterConsult News, брой 33-34, 2013